Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo MậtCam Kết Của Merck Về Việc Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Trực Tuyến


Merck hiểu rằng việc tôn trọng/bảo mật thông tin cá nhân của quý vị là vấn đề quan trọng đối với quý vị. Chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, lưu giữ, chuyển, tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân được quý vị cung cấp trực tuyến chỉ theo phương thức đã được chúng tôi thông báo cho quý vị. Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân được quý vị cung cấp trực tuyến để ngăn chặn việc các thông tin này bị sử dụng hoặc chia sẻ cho các mục đích khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo nội dung của Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân trên Internet dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp cho chúng tôi.

Merck*, bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ còn được biết đến với tên gọi Merck Sharp & Dohme (Asia) Limited hoặc MSD, cung cấp các công cụ trực tuyến được thiết kế để cung cấp (miễn phí) các thông tin chuyên ngành liên quan đến y dược cũng như các bài viết được đăng tải trên các tạp chí y dược quốc tế; các ứng dụng y dược, bao gồm đào tạo trực tuyến về các kiến thức y dược và các dữ liệu về thuốc.

Việc tôn trọng/bảo mật các thông tin cá nhân của quý vị cũng là vấn đề có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Các trang thông tin điện tử của Merck đăng tải chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (“Chính Sách”) cam kết thu thập, xử lý, sử dụng, lưu giữ, chuyển, tiết lộ, chia sẻ và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị theo đúng quy định của Chính Sách này cũng như theo các quy định và quy chế của pháp luật hiện hành. Chính Sách này áp dụng đối với thông tin cá nhân (như được định nghĩa dưới đây) được thu thập từ các nguồn và phương tiện thông tin trực tuyến của Merck (như các trang thông tin điện tử, thư điện tử và các công cụ trực tuyến khác) hiển thị đường dẫn/link đến Chính Sách này. Chính Sách này không áp dụng đối với thông tin cá nhân được thu thập từ các nguồn và phương tiện thông tin ngoại tuyến, ngoại trừ trường hợp khi các thông tin cá nhân này được hợp nhất với thông tin cá nhân được Merck thu thập trực tuyến. Chính Sách này cũng không áp dụng đối với các nguồn thông tin trực tuyến của bên thứ ba mà các trang thông tin điện tử của Merck có đường dẫn/link đến mà Merck không kiểm soát nội dung hoặc hoạt động bảo mật thông tin của các nguồn đó.

Chính sách này phù hợp với Chính sách Đảm bảo An toàn của Merck áp dụng cho việc chuyển thông tin cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu sang Hoa Kỳ, được hỗ trợ bằng Chính sách Nền tảng Ưu tiên Bảo mật, và có thể đọc được bằng máy của Merck.

Đề nghị quý vị đọc kỹ Chính Sách này. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc hoạt động thu thập, xử lý, sử dụng, lưu giữ, chuyển, tiết lộ và chia sẻ dữ liệu của Merck, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thuận tiện nhất cho cho quý vị được cung cấp dưới đây.

Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử của Merck và/hoặc sử dụng các ứng dụng và tiện ích của các trang thông tin điện tử này, quý vị tại đây nhất trí với việc thu thập, xử lý, sử dụng, lưu giữ, chuyển, tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị được quy định tại Chính Sách này.


Thuật ngữ "thông tin cá nhân" được định nghĩa như thế nào trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này?


Thuật ngữ "thông tin cá nhân" được sử dụng trong Chính Sách này áp dụng cho mọi thông tin hoặc tập hợp thông tin nhận dạng hoặc được sử dụng bởi hoặc thay mặt cho Merck để nhận dạng một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài khoản và thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân.


Merck thu thập thông tin cá nhân trực tuyến bằng phương thức nào?


Merck thu thập thông tin cá nhân trực tuyến thông qua các trang thông tin điện tử và các nguồn trực tuyến khác. Merck cũng cung cấp các nguồn trực tuyến phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác mà qua đó Merck có thể nhận thông tin cá nhân về người dùng của các nguồn này. Các quan hệ hợp tác trực tuyến này được điều chỉnh bởi các hợp đồng trong đó quy định thông tin cá nhân phải được bảo vệ một cách thích đáng. Các cá nhân có thể truy cập vào nhiều mục khác nhau trên trang điện tử của Merck mà không phải cung cấp thông tin cá nhân. Có hai phương pháp được Merck sử dụng để thu thập thông tin cá nhân trực tuyến, bao gồm:

(1) Thông tin do quý vị cung cấp
Merck thu thập thông tin cá nhân và các dữ liệu khác được quý vị điền vào các biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang thông tin điện tử của Merck. Các thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên hệ (như họ tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, mã nhận dạng người dùng và mật khẩu của quý vị), ngày sinh, trình độ chuyên môn, sở thích và những vấn đề quan tâm. Merck cũng có thể thu thập thông tin y tế của quý vị được quý vị cung cấp thông qua việc trả lời các câu hỏi và khảo sát của chúng tôi.

(2) Thông tin được thu thập từ máy tính của quý vị hoặc thiết bị điện tử khác
Một số trang thông tin điện tử của chúng tôi và các nguồn trực tuyến khác sử dụng các công nghệ theo dõi/giám sát như các cookie để cung cấp tính năng bổ sung cho phép quý vị sử dụng các nguồn này một cách hiệu quả hơn. Merck sử dụng công nghệ theo dõi/giám sát theo phương thức không dùng để nhận dạng cá nhân quý vị như để theo dõi chính xác số lượng người dùng hoặc tham khảo các trang liên kết đến các nguồn trực tuyến của chúng tôi hoặc để ghi nhớ quý vị tự xác nhận mình là một cán bộ y tế hay công dân của một quốc gia cụ thể.

Trong một số trường hợp, Merck có thể sử dụng công nghệ theo dõi/giám sát theo phương thức để nhận dạng cá nhân quý vị, tuy nhiên chỉ sau khi quý vị đã điền thông tin cá nhân của mình vào mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc tại các trang thông tin điện tử mà chúng tôi đã đăng ký cho quý vị được sử dụng các nguồn trực tuyến của chúng tôi thông qua cung cấp mã nhận dạng người dùng và mật khẩu dựa trên các thông tin được xác nhận thông qua các giao dịch ngoại tuyến với quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ theo dõi/giám sát để ghi nhớ các sở thích và lựa chọn của quý vị như các thông tin cá nhân mà quý vị đã nhập vào các trường dữ liệu hoặc các trang thông tin điện tử của chúng tôi, các câu trả lời của quý vị cho các khảo sát của chúng tôi hoặc các mục trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi mà quý vị truy cập thường xuyên. Quý vị có thể lựa chọn việc quý vị có muốn hoặc không muốn Merck sử dụng công nghệ theo dõi/giám sát để ghi nhớ quý vị và/hoặc cung cấp cho quý vị các dịch vụ cá nhân bổ sung. Trong trường hợp quý vị muốn hạn chế việc thu thập dữ liệu bằng công nghệ theo dõi/giám sát, xin vui lòng tham khảo các lựa chọn dành cho quý vị được đề cập dưới đây.


Cookie là gì?Tại sao Merck thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ thông tin cá nhân?


Merck thu thập thông tin cá nhân trực tuyến khi cần thiết để cho phép các cá nhân đăng ký, tùy chỉnh và sử dụng cho mục đích cá nhân/cá nhân hóa cho việc sử dụng một số nguồn và phương tiện truyền thông trực tuyến của Merck. Merck sử dụng thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và tính năng mà các cá nhân đã yêu cầu như các tài liệu đào tạo/giới thiệu và các thông tin liên quan khác về hoạt động kinh doanh dược phẩm, các chương trình về thư điện tử, các công cụ, câu đố, bản câu hỏi và điều tra của Merck. Merck phân tích thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến để nhận dạng và cung cấp các dịch vụ bổ sung và các chương trình quảng bá mà Merck tin rằng quý vị có thể quan tâm. Merck đánh giá việc sử dụng một số nguồn và phương tiện truyền thông trực tuyến chỉ đối với các thông tin không mang tính nhận dạng. Merck cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để kiểm tra các nguồn trực tuyến của mình để phục vụ cho việc truy cập đã được cho phép và mục đích bảo mật.

Merck sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trên cơ sở dữ liệu toàn cầu, các hệ thống và công cụ của Merck hoặc trên cơ sở dữ liệu toàn cầu, các hệ thống và công cụ của các nhà cung cấp hoặc đối tác được ủy quyền của Merck. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được lưu giữ an toàn và được sử dụng trong thời hạn cần thiết để hoàn thành các mục đích được đề cập trong Chính Sách này và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.


Merck có hợp nhất các thông tin cá nhân không?


Phù hợp với các mục đích được đề ra và các tiêu chuẩn được quy định tại Chính Sách này cũng như các thông báo về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng khác đã được công bố, trong một số trường hợp, Merck hợp nhất và sử dụng thông tin cá nhân được các cá nhân chia sẻ với Merck thông qua các dịch vụ và các kênh khác nhau như điện thoại, điều tra khảo sát, trang thông tin điện tử, các nguồn và phương tiện truyền thông trực tuyến khác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ được chúng tôi cung cấp.


Tôi có những lựa chọn nào về cách thức Merck thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của tôi?


Quý vị có ba lựa chọn sau đây, bao gồm:

(1) Không cho thu thập thông tin cá nhân
Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Merck qua các công cụ trực tuyến thông qua lựa chọn không điền bất kỳ thông tin cá nhân nào vào mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi và không sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa được cung cấp trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Tuy nhiên, một số nguồn trực tuyến của chúng tôi chỉ dành cho những cá nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc sử dụng các dịch vụ được cá nhân hóa.

(2) Các hạn chế và lựa chọn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích khác
Một số công cụ trực tuyến của Merck có thể yêu cầu quý vị cho phép sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị nhằm bổ sung quý vị vào danh sách liên hệ của chúng tôi đồng thời nhận dạng và cung cấp các dịch vụ bổ sung và các chương trình quảng bá mà Merck tin rằng quý vị có thể quan tâm. Quý vị có thể hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân của quý vị thông qua việc chọn hoặc bỏ các lựa chọn được cung cấp tại thời điểm quý vị điền thông tin đó.

(3) Hạn chế và các lựa chọn về việc theo dõi/giám sát thông tin
Các nguồn trực tuyến của Merck sử dụng công nghệ giám sát/theo dõi như cookie để ghi nhớ các sở thích và lựa chọn cá nhân của quý vị để cho phép quý vị lựa chọn việc quý vị có muốn hay không muốn Merck sử dụng các công nghệ đó để ghi nhớ quý vị hoặc cung cấp cho quý vị các dịch vụ bổ sung bằng cách chọn hoặc bỏ các lựa chọn được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc tại thời điểm quý vị điền thông tin cá nhân vào các mẫu hoặc trường dữ liệu. Các nguồn trực tuyến của chúng tôi không hạn chế việc sử dụng công nghệ theo dõi/giám sát không có chức năng nhận dạng cho những người dùng cá nhân. Những người dùng cá nhân có thể kiểm soát việc sử dụng một số công nghệ theo dõi/giám sát như các cookie thông qua phần lớn các trình duyệt Internet. Một số trình duyệt Internet cho phép quý vị hạn chế hoặc loại bỏ việc sử dụng các cookie cho các trang thông tin điện tử cá nhân. Các trình duyệt khác cho phép quý vị lựa chọn cài đặt cookie cho mọi trang thông tin điện tử mà quý vị truy cập. Nếu quý vị quan tâm đến việc sử dụng công nghệ cookie, xin vui lòng tham khảo mục “Thông tin được thu thập từ máy tính của quý vị hoặc thiết bị điện tử khác” nêu trên để hiểu về cách thức Merck sử dụng công nghệ theo dõi/giám sát. Nếu quý vị hạn chế hoặc loại bỏ cookie, một số chức năng trên trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể không hoạt động phù hợp, bao gồm chức năng truy cập vào một số trang thông tin điện tử của chúng tôi có quy định phải đăng ký.


Ai sẽ được truy cập vào các thông tin cá nhân của tôi?


Merck, bao gồm các công ty con, các phòng ban và công ty trong cùng tập đoàn của Merck trên toàn cầu và các cá nhân và tổ chức chỉ sử dụng thông tin cá nhân để phục vụ cho Merck và theo chỉ thị của Merck sẽ được truy cập vào các thông tin cá nhân của quý vị. Việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của các cá nhân và tổ chức bên ngoài thực hiện thay mặt cho Merck được điều chỉnh bằng các hợp đồng trong đó quy định thông tin cá nhân phải được bảo vệ một cách phù hợp. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ bởi Merck và các cá nhân và tổ chức làm việc thay mặt cho Merck theo phương thức phù hợp với Chính Sách này, các thông báo về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng khác và các phương thức đã được cho phép hoặc quy định rõ ràng trong các quy tắc, quy định và pháp luật hiện hành.


Merck có chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba không?


Nhìn chung, Merck không bán thông tin cá nhân của quý vị, tuy nhiên, trong trường hợp vì các lý do kinh doanh, Merck quyết định tổ chức lại hoặc thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh thông qua hình thức bán, sáp nhập hoặc mua lại. Trong các trường hợp đó, thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với các bên mua thực tế hoặc dự kiến. Merck sẽ có được các văn bản bảo đảm rằng thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ thích hợp trong các trường hợp này. Ngoại trừ trường hợp được cho phép hoặc yêu cầu rõ ràng theo quy định của pháp luật hoặc được quy định trong Chính Sách này, thông tin cá nhân của quý vị sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba nếu không được quý vị cho phép.


Merck bảo mật thông tin cá nhân như thế nào?


Merck sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân trong quá trình thông tin cá nhân được truyền từ máy tính của quý vị đến các nguồn trực tuyến và máy chủ của Merck cũng như bảo vệ thông tin cá nhân mà Merck đang quản lý không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi, xóa bỏ, trộm cắp trái phép hoặc mất mát. Quý vị phải có trách nhiệm cá nhân trong việc bảo mật các bản sao mật khẩu và mã truy cập liên quan của mình được dùng để truy cập vào các công cụ trực tuyến của chúng tôi.


Merck bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em như thế nào?


Nhìn chung, các trang thông tin điện tử của Merck không nhắm tới trẻ em và hầu hết các dịch vụ trực tuyến mà Merck cung cấp được thiết kế dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Trong trường hợp pháp luật cho phép thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin cho những yêu cầu cung cấp thông tin về dược phẩm, các cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin về dược phẩm được chỉ định sử dụng cho trẻ em phải ở độ tuổi từ 18 trở lên.

Phần nội dung này trong Chính Sách của chúng tôi chỉ áp dụng cho các trang thông tin điện tử của Merck cung cấp các tính năng tùy chọn dành cho trẻ em. Nội dung này không áp dụng cho các trang thông tin điện tử và các nguồn trực tuyến khác của chúng tôi.Quy định dành riêng cho trẻ em


Trong một số trường hợp, các trang thông tin điện tử của Merck cung cấp các tùy chọn cho trẻ em dưới 13 tuổi. Hầu hết các dịch vụ tùy chọn này không thu thập thông tin cá nhân. Trong trường hợp các dịch vụ tùy chọn này thu thập thông tin cá nhân về trẻ em, chúng tôi yêu cầu phải có chấp thuận của bố mẹ cho phép trẻ em sử dụng các dịch vụ tùy chọn này. Các yêu cầu phải có chấp thuận của bố mẹ giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em và cho phép bố mẹ cơ hội từ chối việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của con cái mình.

Merck chỉ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết của trẻ em và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em chỉ để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu. Trừ khi chúng tôi có được chấp thuận trước của bố mẹ trẻ, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em cho các bên thứ ba không phải hoạt động thay mặt cho Merck. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bố mẹ rút lại chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân được thu thập liên quan đến con cái họ, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để nhanh chóng gỡ bỏ các thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

Chúng tôi không yêu cầu trẻ em dưới 13 tuổi tiết lộ thông tin cá nhân trên mức cần thiết để được sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Nếu chúng tôi nhận được thông tin cá nhân của trẻ em mà biết được trẻ có độ tuổi dưới 13, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để trả lời trực tiếp cho trẻ rằng chúng tôi phải có chấp thuận của bố mẹ em trước khi nhận thông tin cá nhân của trẻ.


Tôi có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách nào?


Để được truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị đã được thu thập trực tuyến và để bảo đảm các thông tin đó là chính xác, hoàn chỉnh và được cập nhật, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thuận tiện nhất cho quý vị để yêu cầu chúng tôi kiểm tra, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của quý vị. Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết và sẽ không cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân liên quan cho đến khi thông tin đó đã được chỉnh sửa. Khi được đề nghị, quý vị cũng có thể kiểm tra, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình trực tuyến bằng cách sửa đổi thông tin mà trước đó quý vị đã điền vào các biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên các trang thông tin điện tử của chúng tôi. Trong trường hợp được pháp luật cho phép, quý vị sẽ bị hạn chế việc truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân nếu việc truy cập và chỉnh sửa đó có thể: ngăn cản Merck tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc đạo đức của mình, ngăn cản khả năng điều tra, thực hiện hoặc bảo vệ của Merck đối với các khiếu nại phát sinh từ việc tiết lộ thông tin cá nhân về bên thứ ba, phát sinh từ việc vi phạm hợp đồng hoặc tiết lộ bí mật thương mại hoặc các thông tin thương mại độc quyền khác thuộc quyền sở hữu của Merck hoặc bên thứ ba.


Các câu hỏi về Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân nên gửi về địa chỉ liên hệ nào của Merck?


Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc hoạt động thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Merck, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thuận tiện nhất cho quý vị. Quý vị có thể truy cập vào danh sách các địa chỉ trực tuyến tại địa chỉ https://www.merck.com/policy/privacy/contacts.html. Khi liên hệ với chúng tôi, xin quý vị vui lòng nêu tên của trang thông tin điện tử hoặc nguồn trực tuyến khác mà quý vị đã cung cấp thông tin cũng như đặc điểm của thông tin mà quý vị đã cung cấp. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để nhanh chóng trả lời cho các đề nghị, câu hỏi hoặc các vấn đề quan tâm của quý vị liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị. Trừ khi pháp luật yêu cầu, Merck không thể bảo đảm sẽ trả lời cho các câu hỏi hoặc nhận xét về các chủ đề không liên quan đến Chính Sách này hoặc hoạt động bảo mật thông tin cá nhân của Merck.


Làm thế nào để tôi biết Merck đã cập nhật chính sách này?


Merck có thể định kỳ cập nhật Chính Sách này. Merck có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ bỏ các nội dung trong chính sách này theo toàn quyền quyết định của mình. Trong trường hợp chúng tôi quyết định thay đổi Chính Sách này, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó tại trang này để quý vị sẽ luôn nắm được những thông mà chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi có thể sử dụng những thông tin đó và chúng tôi có tiết lộ những thông tin đó cho các bên khác hay không. Chính Sách này được cập nhật gần nhất vào ngày 15 tháng 12 năm 2014.


Trang này được dự định dành cho những người dùng trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.