Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật


Thông báo bảo mật người dùng

Thông báo bảo mật này áp dụng với người dùng ("Người dùng", "Quý vị", "của quý vị ") của một hoặc nhiều trang web Univadis (ví dụ: www.univadis.com và/hoặc trang web tại địa phương như www.univadis.fr), bao gồm các phiên bản trên di động của trang web ("Ứng dụng"; gọi chung là "Trang web"), mà Aptus Health International, Inc. và/hoặc WebMD, LLC. (sau đây gọi là "chúng tôi", "Univadis", "chúng tôi") sở hữu và vận hành, hoặc một trong những Dịch vụ của chúng tôi. Univadis là một phần trong mạng lưới các trang web do WebMD LLC ("WebMD") và Medscape, LLC ("Medscape") sở hữu và vận hành, được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng, bao gồm medscape.com, medscape.org, Medscape Mobile, Medscape MedPulse và Medscape CME & Education. Chúng tôi gọi chung các trang web này ("Trang web") và ứng dụng di động ("Ứng dụng") là "Mạng Medscape", và gọi chung các thông tin và dịch vụ cung cấp cho người dùng của Mạng Medscape, bao gồm nhưng không giới hạn tin tức y tế, nội dung tham khảo, dụng cụ lâm sàng, ứng dụng, chương trình tài trợ, quảng cáo, liên lạc qua email, giáo dục y tế thường xuyên, cơ hội nghiên cứu thị trường và diễn đàn thảo luận là "Dịch vụ Mạng Medscape."

Univadis cam kết cung cấp và đề xuất thông tin y tế công bằng, chính xác cho từng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu và lợi ích của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe (HCPs) trên toàn cầu. "Dịch vụ" là các Trang web được tùy chỉnh và cá nhân hóa theo Hồ sơ của quý vị, Sở thích của quý vị cũng như tất cả thông tin và dịch vụ mà Quý vị nhận được liên quan đến việc sử dụng Trang web như bản tin, ứng dụng di động, công cụ tham khảo, nội dung tài trợ, quảng cáo, liên lạc qua email, đào tạo trực tuyến, giáo dục y tế thường xuyên, câu đố về y tế và các chiến dịch khác

Trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, Quý vị phải cho biết rằng quý vị chấp thuận Thông báo bảo mật này.

Thông báo Bảo mật này quy định các thông tin về dữ liệu cá nhân của quý vị mà chúng tôi thu thập và xử lý theo các Trang web và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Quý vị. Thông tin hoặc dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể sử dụng để trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng Quý vị.

 1. Bên nào chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu? Aptus Health., 55 Walkers Brook Drive, Suite 500, Reading MA 01867, USA và WebMD LLC, 395 Hudson Street Third Floor New York, NY 10014 USA là "cơ quan kiểm soát chung". Aptus Health International France SAS, 5 place de la Pyramide Tour Ariane – 92800 Puteaux FRANCE, ("Aptus Health France") là đại diện tại Liên minh châu Âu và cũng là bên xử lý dữ liệu của các tổ chức này, đảm bảo việc quản lý các Trang web và Dịch vụ. Có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu Univadis tại địa chỉ Aptus Health, Nhân viên bảo vệ dữ liệu, Tour Ariane, 5 Place de la Pyramide 92800 Puteaux France theo email: dpo@aptushealth.com.
 2. Tại sao cần thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân? Dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng cho những mục đích sau đây:
  1. (a) Cho phép Quý vị truy cập Trang web và các nội dung được cá nhân hóa của Trang web về thông tin y tế và các nội dung được biên soạn theo chuyên môn và chủ đề quan tâm chính của Quý vị, nhờ đó Quý vị có thể hưởng lợi từ Dịch vụ của chúng tôi như một chuyên gia chăm sóc sức khỏe; giữ liên lạc với Quý vị trong quá trình quý vị sử dụng Dịch vụ (ví dụ: trả lời câu hỏi của quý vị, quản lý tài khoản của quý vị, gửi cho quý vị thông tin quản trị về Dịch vụ, cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ có thể mua tại Trang web của chúng tôi);

   Khi Quý vị lần đầu truy cập Trang web, chúng tôi sẽ yêu cầu Quý vị hoàn thành biểu mẫu bằng Dữ liệu cá nhân để đăng ký với Trang web/Ứng dụng mà Quý vị quan tâm và trở thành một thành viên của mạng Univadis. Xin lưu ý rằng chúng tôi cũng có thể thu thập thêm thông tin về Quý vị từ các nguồn của bên thứ ba để xác thực và hoàn thiện thông tin đăng ký của quý vị (ví dụ: ID y tế, chuyên môn) cũng như hỗ trợ chúng tôi trong quá trình cung cấp Dịch vụ và cá nhân hóa dịch vụ cho quý vị. Các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như IQVIA, có cơ sở dữ liệu về chuyên gia chăm sóc sức khỏe mà họ có thể chia sẻ với chúng tôi, theo trách nhiệm của họ, trên cơ sở chọn lọc theo sự chấp thuận mà Quý vị cung cấp cho họ hoặc dựa trên bất kỳ căn cứ pháp lý nào mà nguồn của bên thứ ba đó có thể tin tưởng. Do các nguồn dữ liệu bên thứ ba thay đổi thường xuyên, Quý vị nên liên hệ với chúng tôi nếu muốn biết có bất kỳ thông tin nào về Quý vị đến từ nguồn bên thứ ba hay không, và nếu có, thông tin bắt nguồn từ bên nào.

   Do Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe, Quý vị phải tạo tài khoản trên Trang web để truy cập tất cả Dịch vụ. Tuy nhiên, quý vị có thể truy cập các Dịch vụ giới hạn nhất định (ví dụ: một phần nội dung Trang web) mà không cần tạo tài khoản: chúng tôi có thể sử dụng cookie và bộ định danh khác hoặc các công nghệ tương tự (sau đây được gọi là "Cookies") để thu thập thông tin về trang web tham chiếu, loại trình duyệt sử dụng, nội dung đã xem cũng như ngày giờ truy cập vào trang Web. Vui lòng đọc Thông báo Cookie để biết thêm thông tin về việc sử dụng Cookie của chúng tôi cũng như tùy chọn quản lý Cookie của quý vị Cookies.

   Quý vị cũng có thể truy cập vào Trang web và/hoặc đăng ký thông qua thông tin đăng nhập của các trang web bên thứ ba (như Facebook). Để tùy chỉnh Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Quý vị và đưa ra những đề xuất và trải nghiệm cá nhân cho quý vị, chúng tôi có thể xử lý thông tin có được về Quý vị để tạo hồ sơ cho Quý vị. Nếu quý vị là thành viên của Mạng Medscape, chúng tôi có thể chọn liên kết thông tin này với thông tin đăng ký của quý vị. Chúng tôi cần xử lý hồ sơ của Quý vị để cung cấp các Dịch vụ được tùy chỉnh theo chuyên môn và sở thích của quý vị (đã biết hoặc theo suy luận). Cần có thao tác cá nhân hóa để thực hiện hợp đồng giữa Quý vị và chúng tôi, đây là cơ sở để chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi phân tích hoặc loại trừ các ưu tiên và sở thích của quý vị dựa trên một số yếu tố như:
   1. (i) Hồ sơ của Quý vị (thông tin cung cấp tại thời điểm đăng ký) được làm phong phú hơn với các thông tin khác thu được từ nguồn bên thứ ba như IQVIA để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;
   2. (ii) Tương tác của quý vị với Dịch vụ của chúng tôi và Mạng Medscape như:
    - lịch sử xem và tìm kiếm của quý vị,
    - thời gian và địa điểm quý vị truy cập Dịch vụ của chúng tôi,
    - thiết bị quý vị sử dụng,
    - câu trả lời quý vị đưa ra đối với khảo sát và câu đố
   3. nội dung quý vị đăng, chia sẻ hoặc đề xuất, bao gồm các nội dung qua phương tiện truyền thông xã hội. Những người dùng khác có cùng sở thích và ưu tiên về Dịch vụ của chúng tôi;
   4. Tương tác của quý vị với các trang web khác như Mạng Medscape theo Thông báo Cookie của chúng tôi.

    Thông tin này được sử dụng để phân loại người dùng thành các nhóm hoặc phân khúc khác nhau thông qua thuật toán và học máy. Phân tích này giúp xác định các liên kết và mô hình giữa các hành vi và đặc điểm khác nhau để đề xuất hoặc khuyến nghị Dịch vụ liên quan cho Quý vị. Việc này tuyệt đối không ảnh hưởng đến khả năng truy cập và tìm kiếm các Dịch vụ hiện có cho Quý vị trên Trang web.

    Ví dụ, Người dùng được đăng ký là bác sĩ chuyên khoa ung thư, nhưng với chúng tôi, đây là người có sở thích hoặc công việc liên quan mật thiết với lĩnh vực tim mạch (phần lớn dựa vào các hoạt động của anh ấy trên Trang web). Vì thế người này có thể được đề xuất nội dung liên quan đến tim mạch trên Trang web mà Người dùng có chuyên môn hoặc chủ đề quan tâm chính khác sẽ không nhìn thấy. Tương tự, Người dùng có thể nhận các email khác nhau chứa nội dung được đề xuất khác nhau;
  2. Để cải thiện Trang web, phát triển và cải thiện công cụ và hiệu quả Dịch vụ của chúng tôi;
  3. Để cung cấp cho Quý vị, qua email, biểu ngữ, băng rôn, video và bất kỳ hình thức quảng cáo nào có trên trang web IAB hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác tồn tại hoặc được biết đến vào Ngày đó ("FHình thức"), cùng với thông tin liên lạc nhất định và/hoặc quảng cáo mục tiêu về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (hoặc chi nhánh của chúng tôi) và sản phẩm và dịch vụ của nhà tài trợ bên thứ ba ("Nhà tài trợ"là các công ty dược phẩm, công ty bảo hiểm, v.v. tài trợ cho quảng cáo và các chiến dịch khác như nội dung y tế hoặc câu đố về y tế mà chúng tôi có thể cung cấp cho Quý vị). Ví dụ:
   1. chúng tôi có thể cung cấp cho Quý vị quảng cáo theo ngữ cảnh hoặc nội dung khác dựa trên nội dung của trang web mà Quý vị đã truy cập khi điều hướng trên Trang web của chúng tôi;
   2. chúng tôi có thể gửi cho Quý vị các bản tin của chúng tôi theo chuyên môn và sở thích của quý vị khi Quý vị đăng ký nhận tin, hoặc cung cấp cho Nhà tài trợ thông tin cá nhân của quý vị khi Quý vị đăng ký nhận bản tin và/hoặc ưu đãi để Nhà tài trợ cung cấp cho Quý vị dịch vụ đã đăng ký kể trên;
   3. chúng tôi có thể thu thập thông tin về quá trình sử dụng Trang web, Dịch vụ và Mạng Medscape của quý vị thông qua việc sử dụng Cookie hoặc tọa độ GPS để cung cấp cho Quý vị các quảng cáo mục tiêu qua email hoặc băng rôn/biểu ngữ hoặc Hình thức khác khi Quý vị truy cập:
    - Trang web;
    - Mạng Medscape; và
    - Trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba không liên kết với Trang web của chúng tôi. Quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba này có thể bao gồm quảng cáo về Univadis hoặc quảng cáo về Nhà tài trợ bên thứ ba.
    Vui lòng đọc Thông báo Cookie Cookies Notice để biết thêm thông tin về việc sử dụng Cookie và tùy chọn quản lý Cookie của quý vị.
   4. chúng tôi có thể gửi hoặc đề xuất cho Quý vị email cùng các câu đố, cuộc bầu chọn và các khảo sát hoặc thông tin liên lạc/quảng cáo khác dựa trên việc quý vị đồng ý với Nhà tài trợ của chúng tôi. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi là bên xử lý dữ liệu của Nhà tài trợ và quá trình xử lý dữ liệu phải tuân theo Thông báo bảo mật của Nhà tài trợ.
  4. Để thực hiện các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường mà Quý vị chấp nhận tham gia. Chúng tôi có thể mời Quý vị tham gia vào các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường của chúng tôi và các khảo sát nghiên cứu thị trường mà chúng tôi thực hiện nhân danh Nhà tài trợ. Các khảo sát thị trường đó có thể được thực hiện bởi một trong những chi nhánh của chúng tôi hoặc bởi một bên thứ ba nhân danh chúng tôi. Các khảo sát nghiên cứu thị trường đó có thể tuân theo các quy tắc cụ thể mà chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị trong thời gian tới theo từng trường hợp. Đối với một số khảo sát, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để liên hệ lại hoặc thực hiện thanh toán.
  5. Khi quý vị đăng bình luận trên diễn đàn thảo luận hoặc diễn đàn công cộng khác, theo mặc định, tên người dùng, chuyên môn và bằng cấp của quý vị sẽ được hiển thị trong diễn đàn cùng với bình luận của quý vị. Quý vị có thể chọn hiển thị thông tin bổ sung trong hồ sơ diễn đàn công cộng của mình, bao gồm ảnh, bằng cách chỉnh sửa thiết lập hồ sơ thảo luận.
  6. Nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi thông tin về biến cố bất lợi liên quan đến dược phẩm, chúng tôi có thể phải báo cáo thông tin đó cùng với thông tin liên hệ của quý vị với nhà sản xuất theo yêu cầu để nhà sản xuất thực hiện nghĩa vụ báo cáo với cơ quan quản lý hiện hành. Nếu quý vị không muốn báo cáo thông tin này cho nhà sản xuất và cơ quan quản lý hiện hành, quý vị không cần cung cấp cho chúng tôi thông tin về biến cố bất lợi.
  7. Nhằm tuân theo các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc điều tra các vi phạm tiềm ẩn liên quan đến Dịch vụ.
 3. Univadis dựa vào căn cứ pháp lý nào để sử dụng dữ liệu cá nhân? Các Dịch vụ và Trang web Univadis cung cấp nội dung phù hợp từ nhiều nguồn thông qua một giao diện duy nhất. Chúng tôi cung cấp nguồn thông tin miễn phí có thể tùy chỉnh cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Là một dịch vụ miễn phí, các Trang web Univadis dựa vào doanh thu từ quảng cáo và hợp tác để tài trợ cho sự phát triển nội dung khoa học chuyên ngành được thiết kế cho các bác sĩ thực tập giúp hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh. Do đó, việc tối ưu hóa quảng cáo để cung cấp cho Quý vị các thông tin và thông điệp thương mại liên quan đến khả năng tài trợ của chúng tôi trong việc tạo ra nội dung y tế chất lượng cao, và là lý do phía sau việc sử dụng dữ liệu cá nhân được mô tả dưới đây.
  Việc sử dụng dữ liệu cá nhân là cần thiết, liên quan đến từng mục đích nêu trên được đề cập trong phần ‎1 nêu trên, tương ứng:
  1. Thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa Univadis và Quý vị trong bối cảnh sử dụng Trang web và Dịch vụ của Univadis. Việc thực hiện hợp đồng bao gồm việc hiểu rõ Quý vị, chuyên môn của quý vị, ưu tiên và chủ đề quan tâm chính của quý vị để cung cấp nội dung phù hợp, bao gồm nội dung tài trợ dựa trên sở thích và thông tin thương mại phù hợp. Điều này đặc biệt quan trọng vì Dịch vụ được thiết kế để cung cấp nội dung được đề xuất cho Quý vị. Việc biết Quý vị là ai cũng quan trọng vì Dịch vụ không có sẵn cho tất cả mọi người.
  2. Đáp ứng lợi ích hợp pháp của Univadis bằng cách cải thiện Dịch vụ của mình;
  3. Khi bàn về:
   1. Bản tin, gửi qua email quảng cáo dựa trên sở thích sử dụng tọa độ GPS hoặc chia sẻ dữ liệu Người dùng chi tiết với Nhà tài trợ, chúng tôi xử lý dữ liệu dựa trên việc quý vị đã đồng ý với chúng tôi hoặc Nhà tài trợ của chúng tôi, có thể đưa ra bất cứ khi nào (trong một số trường hợp, chúng tôi có thể là bên xử lý dữ liệu cho Nhà tài trợ của mình);
   2. Quảng cáo dựa trên sở thích trên Trang web của chúng tôi và các trang web và ứng dụng của bên thứ ba trong phạm vi Mạng Medscape, chúng tôi xử lý và kết hợp dữ liệu để làm phong phú hồ sơ của Quý vị nhằm đáp ứng lợi ích hợp pháp của chúng tôi dựa trên mô hình kinh doanh giúp cung cấp Dịch vụ miễn phí và liên quan cho Quý vị. Quý vị có thể phản đối việc sử dụng Cookie nhất định cũng như việc biên tập dữ liệu qua giải pháp từ chối tham gia mà chúng tôi đưa ra cho Quý vị (xem mục ‎13 dưới đây và Thông báo Cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách từ chối Cookie). Việc chúng tôi sử dụng cơ sở pháp dựa trên lý lợi ích hợp pháp không ảnh hưởng đến các yêu cầu bổ sung đối với Cookie có thể xuất phát từ Chỉ thị 2002/58 hoặc bất kỳ luật pháp châu Âu nào sau đó.
  4. Xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị dựa trên việc quý vị đồng ý tham gia các khảo sát nghiên cứu thị trường và việc thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa Univadis và Quý vị trong bối cảnh thực hiện các khảo sát nghiên cứu thị trường đó; và
  5. Tuân theo mọi ràng buộc pháp lý áp dụng đối với Univadis hoặc lợi ích hợp pháp của Univadis dựa trên việc bảo vệ quyền hợp pháp của Univadis liên quan đến Trang web và các Dịch vụ khác
 4. Loại dữ liệu nào sẽ được thu thập? Dữ liệu được thu thập bao gồm họ tên, địa chỉ cơ quan, địa chỉ email, (các) số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ IP, thông tin nhận dạng thiết bị (địa chỉ MAC hoặc bộ định danh tương tự), nghề nghiệp và chuyên môn, thông tin ngân hàng và địa chỉ xuất hóa đơn, tọa độ GPS và bất kỳ cũng như tất cả thông tin cá nhân mà Quý vị trình hoặc chuyển tới hoặc thông qua Trang web và Dịch vụ. Nếu quý vị là thành viên của Mạng Medscape, chúng tôi có thể chọn liên kết thông tin này với thông tin đăng ký của quý vị. Như đã nêu trên, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu về Quý vị do bên thứ ba (như IQVIA) cung cấp. Việc này chỉ xảy ra khi nhà cung cấp bên thứ ba tuyên bố rằng quý vị đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc có thể dựa vào căn cứ pháp lý khác để thực hiện.
 5. Chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho những ai?
  1. Liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ quảng cáo, chúng tôi có thể chia sẻ một số dữ liệu cá nhân hạn chế (ví dụ: thông tin nhận dạng thiết bị, bộ định danh Cookie) với nền tảng công nghệ trao đổi quảng cáo hoặc các cơ quan quản lý quảng cáo trên các trang web hoặc ứng dụng bên thứ ba mà Quý vị có thể nhìn thấy quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ của bên thứ ba mà chúng tôi tham gia cung cấp các dịch vụ an ninh, dự trữ, xác minh, lưu trữ và các dịch vụ được quản lý khác liên quan đến Trang web.
  2. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị với chi nhánh của WebMD hoặc Aptus Health để cung cấp dịch vụ, chiến dịch mục tiêu và tăng cường trải nghiệm trong Mạng Medscape của quý vị bằng cách hiển thị các nội dung và quảng cáo liên quan.
  3. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị với chi nhánh của WebMD hoặc Aptus Health mà có thể (i) có lợi ích pháp lý trong việc nhận thông tin được thu thập qua Dịch vụ, ví dụ, dựa trên mục đích phát triển sản phẩm, cải thiện Dịch vụ hoặc mục đích điều hành và tuân thủ, hoặc (ii) thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu theo yêu cầu của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ CNTT.
  4. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để tạo thông tin tổng hợp và dữ liệu ẩn danh về Người dùng của Dịch vụ mà chúng tôi có thể chia sẻ với Nhà tài trợ của mình để phân tích xu hướng thị trường và cung cấp cho Nhà tài trợ phản hồi về hiệu quả của chiến dịch do họ tài trợ (ví dụ, câu đố về y tế, cuộc thăm dò, thông tin tổ chức về chủ đề y tế cụ thể, quảng cáo). Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp cho Nhà tài trợ tỷ lệ phần trăm Người dùng có chuyên môn cụ thể đã tham gia vào cuộc thi đố do họ tài trợ.

   Trong phạm vi đồng thuận rõ ràng giữa Quý vị với chúng tôi hoặc Nhà tài trợ của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho Nhà tài trợ thông tin cá nhân của quý vị ở "Cấp độ Người dùng" (ví dụ: họ tên, chuyên môn, ưu tiên và phản ứng nhấp chuột của quý vị) khi Quý vị nhìn thấy quảng cáo thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Quý vị tham gia vào một chiến dịch (ví dụ như giải đố về y tế hoặc truy cập nội dung) do Nhà tài trợ liên quan tài trợ. Ví dụ: chúng tôi có thể xác nhận với Nhà tài trợ xem liệu quý vị có nhấp vào quảng cáo sản phẩm của họ hay giải các câu đố do họ tài trợ khi ở trên cơ sở dữ liệu của Nhà tài trợ hay không. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin đó với Nhà tài trợ nếu Quý vị đồng ý hoặc đã đăng ký trên cơ sở dữ liệu của Nhà tài trợ.
  5. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục y tế thường xuyên để họ cung cấp dịch vụ và tuân theo nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan kiểm định (ví dụ: Hội đồng Kiểm định Đào tạo Y khoa liên tục – "ACCME"), và cơ quan cần thiết cho mục đích lưu trữ nội bộ. Nhà tài trợ có thể nhận được dữ liệu tổng hợp và/hoặc ẩn danh về các hoạt động giáo dục thường xuyên mà họ hỗ trợ bao gồm đánh giá tham gia và kết quả.
  6. Nếu Quý vị quyết định tham gia khảo sát nghiên cứu thị trường trả phí, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho Nhà tài trợ hoặc công ty nghiên cứu thị trường đại diện cho nhà tài trợ, nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ và/hoặc báo cáo theo quy định của Nhà tài trợ. Nếu quý vị chọn tham gia vào một cuộc khảo sát thị trường nghiên cứu được tài trợ do một công ty nghiên cứu thị trường bên thứ ba thực hiện, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho công ty này. Các công ty nghiên cứu thị trường có thể gửi cho chúng tôi danh sách các cá nhân mà họ muốn tham gia vào các cuộc khảo sát cụ thể, và chúng tôi có thể thông báo cho các công ty này những cá nhân là người dùng đăng ký của Univadis để họ có thể quản lý nhu cầu tuyển dụng cho khảo sát. Ngoài ra, với một số khảo sát nghiên cứu thị trường mà quý vị có thể tiếp cận thông qua Dịch vụ, công ty nghiên cứu thị trường cần liên hệ trực tiếp với quý vị để thực hiện khảo sát đó. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị trước khi Quý vị tham gia vào các cuộc khảo sát thị trường nghiên cứu đó về ý định cung cấp thông tin liên hệ của quý vị cho công ty nghiên cứu thị trường đang thực hiện các cuộc khảo sát nói trên để quý vị đưa ra quyết định tham gia hoặc không tham gia khảo sát. Chúng tôi không tiết lộ câu trả lời của quý vị cho các Nhà tài trợ liên quan theo cách giúp các nhà tài trợ này nhận dạng Quý vị.
  7. Nếu Quý vị đăng nhập vào trang web của bên thứ ba bằng thông tin đăng nhập Univadis hoặc Medscape Network, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị cho biên tập viên của các trang web bên thứ ba đó (như họ tên, chuyên môn, nghề nghiệp và địa chỉ email nhưng không phải thông tin đăng nhập Univadis của quý vị). Trước khi đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Univadis hoặc Mạng Medscape của quý vị vào các trang web của bên thứ ba đó, Quý vị nên xem lại chính sách bảo mật của trang web bên thứ ba. Nếu chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó cho phép, chúng tôi có thể nhận được thông tin về việc quý vị sử dụng trang web của bên thứ ba này, sau đó chúng tôi có thể sử dụng theo Thông báo bảo mật.
  8. Univadis có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị nếu cần cho người kế nhiệm để sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao quyền kiểm soát hoặc mục đích tái tổ chức công ty khác mà Univadis tham gia.
  9. Khi có yêu cầu của pháp luật hoặc lệnh của tòa án hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quý vị, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các cơ quan chính phủ, các nhà điều hành hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 6. Dữ liệu cá nhân có được chuyển ra nước ngoài không? Là một phần trong việc cung cấp Dịch vụ cho Quý vị, dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển đến WebMD hoặc Aptus Health tại Hoa Kỳ hoặc công ty con của Aptus Health tại Ấn Độ. Điều đó nghĩa là nếu Quý vị ở quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ hoặc Ấn Độ, quốc gia không được coi là có cùng cấp độ bảo vệ dữ liệu như tại EU. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp chi tiết sau đây để đảm bảo cấp độ bảo vệ đầy đủ. WebMD và Aptus Health tuân theo khung Bảo vệ Quyền riêng tư của EU-Hoa Kỳ và Thụy Sỹ-Hoa Kỳ như quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, liên quan đến việc thu thập, sử dụng và duy trì thông tin cá nhân được chuyển từ châu Âu sang Hoa Kỳ. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Chính sách bảo mật này và các nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư, các nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư sẽ chiếm ưu thế. Để xem chứng nhận tuân thủ nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư của Aptus Health, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/https://aptushealth.com/privacy-shield. Đối với mọi khiếu nại không thể giải quyết trực tiếp với Aptus Health, Aptus Health đã chọn hợp tác với BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ TẠI EU BBB. . Nếu khiếu nại của quý vị không được giải quyết sau khi thực hiện các cơ chế hỗ trợ nêu trên, quý vị có thể đưa khiếu nại ra trọng tài. Chúng tôi cũng ký kết các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp với các chi nhánh của chúng tôi nằm ngoài EU. Thông tin có thể được lưu trữ và xử lý tại bất kỳ quốc gia nào mà Aptus Health tham gia cung cấp dịch vụ như tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị đồng ý, chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin tổng hợp và dữ liệu không xác định hoặc dữ liệu cá nhân của quý vị tới Nhà tài trợ của chúng tôi nằm ngoài EU. Các hoạt động này cũng liên quan đến việc chuyển dữ liệu đến các quốc gia không có luật bảo vệ dữ liệu được coi là tương đương với các quốc gia theo luật EU. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo tất cả quá trình chuyển dữ liệu này đều tuân theo các yêu cầu pháp lý hiện hành (ví dụ, thực hiện các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn). Để biết thêm chi tiết về các quá trình chuyển dữ liệu này và các quốc gia có bản sao biện pháp bảo vệ hiện hành được áp dụng, vui lòng liên hệ: privacy@univadis.com.
 7. Thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ trong bao lâu? Univadis sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Người dùng trong một năm sau khi Người dùng khóa tài khoản theo mọi quy định liên quan của pháp luật hiện hành. Sau đó, dữ liệu sẽ được lưu trữ (đặc biệt tuân theo mọi quy định giới hạn áp dụng) hoặc ẩn danh hoàn toàn.
 8. Các quyền của Người dùng liên quan đến dữ liệu cá nhân là gì? Theo luật pháp hiện hành (đặc biệt tại Liên minh châu Âu), Quý vị có thể yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, xóa bỏ, giới hạn hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị và tuân theo việc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị. Để thực hiện các quyền này hoặc nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi/ý kiến nào liên quan đến dữ liệu cá nhân và việc sử dụng dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@univadis.com. Do việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện dựa trên sự đồng thuận của quý vị, Quý vị có quyền thu hồi sự đồng thuận liên quan đến việc xử lý dữ liệu đó bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên đồng thuận trước khi thu hồi, bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản đến địa chỉ email sau: privacy@univadis.com. Đối với việc xử lý cần thiết để thực hiện hợp đồng, hoặc dựa trên lợi ích hợp pháp, chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu dừng việc xử lý của quý vị, hoặc nếu chúng tôi đáp ứng, điều đó có nghĩa là Quý vị không thể truy cập Dịch vụ với tư cách thành viên của Univadis nữa.
 9. Nếu quý vị có vấn đề lo lắng? Quý vị có quyền khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của mình nếu Quý vị lo lắng về việc dữ liệu cá nhân của mình được sử dụng như thế nào thông qua hoặc trong bối cảnh Trang web hoặc Dịch vụ.
 10. Tôi có phải cung cấp dữ liệu cá nhân không? Quý vị phải cung cấp một số dữ liệu cá nhân nếu muốn trở thành thành viên của Univadis. Nếu Quý vị không muốn cung cấp dữ liệu cá nhân (hoặc một phần dữ liệu cá nhân), Quý vị không thể tận hưởng tất cả hoặc một phần Trang web hoặc Dịch vụ.
 11. Chúng tôi có tự động đưa ra quyết định về Quý vị không? Chúng tôi không tự động đưa ra các quyết định có thể tạo ra hiệu quả pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến Quý vị.
 12. Biện pháp bảo vệ an toàn và bảo mật. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp công nghệ và an ninh để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị khỏi bị truy cập trái phép, bị tiết lộ, bị sử dụng sai mục đích, bị thay đổi, bị phá hoại trái phép hoặc vô tình bị thiệt hại do sự cố.

  Những quy trình này bao gồm việc sử dụng tường lửa, kết nối an toàn tại trang web của chúng tôi và thường xuyên sử dụng các Lớp Socket Bảo mật (SSL) để mã hóa các trang thu thập thông tin các nhân. Thông tin cá nhân được lữu trữ tại các máy chủ giới hạn truy cập. Truy cập vật lý vào máy chủ của chúng tôi yêu cầu ủy quyền và xác thực cá nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên của mình và những người khác truy cập vào hoặc liên quan tới việc xử lý dữ liệu của quý vị giữ bí mật thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi thường xuyên đào tạo nhân viên của mình sử dụng và xử lý thông tin cá nhân đúng cách. Những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng phải duy trì các biện pháp an ninh tương tự.

  Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh để xác định danh tính của người dùng đã đăng ký để có thể thực thi các quyền và giới hạn phù hợp với những người dùng này. Nếu Quý vị là người dùng đã đăng ký, chúng tôi sử dụng cả thông tin đăng nhập lẫn mật khẩu để xác thực Quý vị. Quý vị có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình.

  Khi sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, Quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với Quý vị qua phương thức điện tử về vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản lý liên quan tới việc quý vị sử dụng Dịch vụ. Nếu Quý vị có lý do tin rằng tương tác của quý vị với chúng tôi không còn an toàn, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua privacy@univadis.com.
 13. Bảng thông tin Bảo mật. Quý vị có thể chỉnh sửa ưu tiên và thông tin mà chúng tôi đã thu thập về Quý vị và từ chối chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị "tại cấp độ Người dùng" với Nhà tài trợ của chúng tôi trong thiết lập hồ sơ.