Các đường truyền tín hiệu

Tìm hiểu ứng dụng

Thêm Các đường truyền tín hiệu

Bạn có thể truy cập ứng dụng này từ bất cứ đâu bằng cách mở trực tiếp trên Thanh ứng dụng

Hiểu về các mạng lưới truyền tín hiệu nền tảng của ung thư
Minh họa cách các tế bào liên lạc thông qua các đường truyền tín hiệu và cách các đường truyền tín hiệu tham gia vào sinh lý bệnh học của ung thư và điều trị ung thư. Được tập hợp lại bởi các nhà khoa học và các chuyên gia của Cell Signaling Technology, các sơ đồ trực quan cung cấp cái nhìn tổng quan cô đọng và cập nhật về 48 đường truyền tín hiệu, gồm 20 loại.

Trở lại bên trên

Thông tin về nhà cung cấp

Các đường truyền tín hiệu
Được thành lập năm 1999 bởi các nhà nghiên cứu khoa học, Cell Signaling Technology (CST) là một công ty tư, gia đình có trụ sở chính ở Danvers, Massachusetts với hơn 400 nhân viên trên khắp thế giới. Hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng sinh học hệ thống, đặc biệt là lĩnh vực có liên quan đến ung thư, CST thấu hiểu tầm quan trọng của việc sử dụng kháng thể với độ đặc hiệu cao và tính nhất quán giữa các lô sản phẩm. Ngoài việc phát triển sản phẩm và sản xuất, CST cũng tích cực tham gia vào việc phát triển các công nghệ mới cho việc phân tích đường truyền tín hiệu cũng như nghiên cứu cơ chế sinh học tế bào. Các nhà khoa học của CST xuất bản kết quả nghiên cứu của mình trên những tạp chí được bình duyệt có chất lượng cao nhất như: Nature Biotechnology, Cell, Journal of Immunology, và Journal of Biological Chemistry.