PubMed

Mở

Thêm PubMed

Bạn có thể truy cập ứng dụng này từ bất cứ đâu bằng cách mở trực tiếp trên Thanh ứng dụng

Truy cập hơn 22 triệu trích dẫn. 
 
PubMed bao gồm khoảng 22 triệu trích dẫn đối với tài liệu y sinh học từ các tạp chí khoa học đời sống, sách trực tuyến, và MEDLINE, cơ sở dữ liệu của Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ Medicine® (NLM). PubMed là một nguồn tài nguyên miễn phí được phát triển và duy trì bởi Trung tâm thông tin Công nghệ sinh học (NCBI) tại NLM, nằm tại Viện Y tế Quốc gia (NIH) ở Washington, DC. 
 
Trích dẫn và tóm tắt từ PubMed có trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả y học, điều dưỡng, nha khoa, thú y, hệ thống chăm sóc sức khỏe, và khoa học tiền lâm sàng. PubMed cũng cung cấp truy cập tới các trang web có liên quan và các liên kết đến các nguồn tài nguyên sinh học phân tử NCBI khác. 
 
Nếu một trang web cung cấp các bài báo toàn văn, PubMed cung cấp các liên kết đến các trang web tương ứng, cũng như các nguồn lực bổ sung và các công cụ nghiên cứu.

Trở lại bên trên

Thông tin về nhà cung cấp

PubMed

PubMed (pubmed.gov) là một nguồn tài nguyên miễn phí được phát triển và duy trì bởi Trung tâm thông tin Công nghệ sinh học (NCBI) tại Thư viện Quốc gia Medicine® (NLM). PubMed cung cấp truy cập miễn phí tới MEDLINE, cơ sở dữ liệu NLM với các trích dẫn và tóm tắt trong các lĩnh vực y học, điều dưỡng, nha khoa, thú y, hệ thống chăm sóc sức khỏe, và khoa học tiền lâm sàng. PubMed cung cấp các liên kết đến các bài báo toàn văn tìm thấy trong PubMed Central hoặc tại trang web nhà xuất bản, và các tài nguyên liên quan khác.