Tài nguyên dành cho người bệnh

Mở

Thêm Tài nguyên dành cho người bệnh

Bạn có thể truy cập ứng dụng này từ bất cứ đâu bằng cách mở trực tiếp trên Thanh ứng dụng

Một thư viện các tài liệu thông tin bệnh nhân ở trong tầm tay của bạn 
 
Bệnh nhân hiện đại là một đối tác quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của chính họ, nhưng sự tham gia của họ phụ thuộc vào việc có được quyền truy cập vào thông tin cân bằng, chính xác. Trong xã hội giàu thông tin ngày nay, việc tìm kiếm thông tin phù hợp có thể là một thách thức. Trong các ứng dụng này bạn sẽ tìm thấy một thư viện thông tin được xác minh, chính xác và độc lập với thông tin mà bạn có thể in hoặc email cho bệnh nhân, giúp họ có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh, điều trị hoặc chẩn đoán của họ và giúp bạn tiết kiệm thời gian trong buổi khám bệnh.

Trở lại bên trên

Thông tin về nhà cung cấp

Nội dung được biên soạn bởi các nhà cung cấp quốc tế hàng đầu như JAMA và Relay Health, và tất cả các thông tin đã được xác nhận bởi một ủy ban khoa học độc lập.