Bộ sưu tập Chẩn đoán hình ảnh trong ung thư

Tìm hiểu ứng dụng

Thêm Bộ sưu tập Chẩn đoán hình ảnh trong ung thư

Bạn có thể truy cập ứng dụng này từ bất cứ đâu bằng cách mở trực tiếp trên Thanh ứng dụng

Mở rộng kiến thức của bạn về Chẩn đoán hình ảnh trong ung thư
Công trình của hai Giáo sư chẩn đoán hình ảnh Elliot Fishman và Karen M. Horton từ Đại học Y khoa Johns Hopkins được công nhận bởi các nhà chẩn đoán hình ảnh và kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh trên khắp thế giới. Trang web của họ, CTISUS.com, đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng về các hình ảnh có độ phân giải cao được dùng như là công cụ giúp ra quyết định.

Các hình ảnh trong bộ sưu tập hình ảnh ung thư bao gồm các hình ảnh CT và MRI có độ phân giải cao, với các bình luận bằng lời nói, được đưa lên hàng tuần. Các ca dựa trên chẩn đoán gồm 5 đến 6 hình ảnh mỗi ca và một bài kiểm tra giúp bạn đánh giá kiến thức của mình.

Trở lại bên trên

Thông tin về nhà cung cấp

BS. Elliot K. Fishman, M.D. và BS. Karen M. Horton
Lĩnh vực nghiên cứu và lâm sàng quan tâm của BS. Elliot K. Fishman tập trung vào chẩn đoán hình ảnh y học đặc biệt chú trọng vào Hình ảnh 3 chiều và CT. Công trình của ông về CT đã thể hiện trong hơn 1000 bài báo có bình duyệt. Được công nhận về sự xuất sắc trong giáo dục và giảng dạy bởi các nhà chẩn đoán hình ảnh khắp thế giới, BS Fishman nhận các giải thưởng Aunt Minnie cho Nhà Giáo dục Ngoại hạng vào các năm 2002 và 2007, và giải cho Nhà Nghiên cứu ngoại hạng năm 2004, khiến ông trở thành người đầu tiên nhận cả hai giải thưởng. Ngoài ra, tổ chức Medical Imaging phong cho ông danh hiệu Top Radiologist quốc gia vào tháng 4 năm 2007.

BS Fishman hiện là Giáo sư Chẩn đoán hình ảnh và Ung thư, Giám đốc của Chẩn đoán hình ảnh và CT Cơ thể ở Đại học Y khoa Johns Hopkins.

BS Karen Horton tốt nghiệp Y khoa và hoàn tất quá trình đào tạo lâm sàng chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh ở Đại học Y khoa Johns Hopkins. Bà hiện là Giáo sư Chẩn đoán hình ảnh ở Đại học Y khoa Johns Hopkins, và Giám đốc Chương trình Hình ảnh học cắt lớp, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y khoa Johns Hopkins. BS Horton là đồng tác giả của nhiều bài báo về CT, đặcbieệta à việc sử dụng CT scan trong chẩn đoán hình ảnh của tuyến tụy và phát hiện các u tuyến tụy.

 BS Fishman và BS Horton duy trì trang CTISUS.com như một phần trong nỗ lực liên tục của họ trong việc thúc đẩy việc chăm sóc bệnh nhân thông qua chẩn đoán hình ảnh, tập trung vào hình ảnh CT xoắn và 3D. Họ cùng nhau lãnh đạo một nhóm ở CTSUS gồm một số nhà chẩn đoán hình ảnh, một nhà khoa học máy tính, một chuyên gia phát triển đa phương tiện, và một chuyên gia minh họa y khoa.