Tin tức Y khoa

Mở

Thêm Tin tức Y khoa

Bạn có thể truy cập ứng dụng này từ bất cứ đâu bằng cách mở trực tiếp trên Thanh ứng dụng

Nhận tin tức y tế mới nhất hàng ngày bao gồm các vấn đề về sức khỏe quan trọng trên toàn thế giới.

Cập nhật mỗi ngày với các tin tức đột phá, nổi bật. Ứng dụng Tin tức Y khoa của chúng tôi giúp bạn cập nhật với những tiến bộ liên quan đến lĩnh vực y tế mà bạn quan tâm. Bạn sẽ tìm thấy các hình ảnh hữu ích và biểu đồ để minh hoạ những điểm quan trọng, cũng như các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia. 

Trở lại bên trên