Thư viện đường dẫn

Mở

Thêm Thư viện đường dẫn

Bạn có thể truy cập ứng dụng này từ bất cứ đâu bằng cách mở trực tiếp trên Thanh ứng dụng

Khám phá bộ sưu tập các đường dẫn hữu ích tới các nguồn tài nguyên y khoa trực tuyến

Thư viện liên kết giúp cho bạn truy cập nhanh đến thông tin từ các tổ chức y khoa đáng tin cậy trên toàn thế giới. Được hoàn thành bởi một đội ngũ biên tập viên y tế, các liên kết bao gồm các nguồn tài nguyên liên quan đến các chuyên ngành và các bệnh lý khác nhau để đảm bảo bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên liên quan tới thực hành của bạn.

Trở lại bên trên