Nghiên cứu lâm sàng

Tìm hiểu ứng dụng

Thêm Nghiên cứu lâm sàng

Bạn có thể truy cập ứng dụng này từ bất cứ đâu bằng cách mở trực tiếp trên Thanh ứng dụng

Dễ dàng tìm thấy các nghiên cứu lâm sàng phù hợp với bệnh nhân của bạn
Sử dụng công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của chúng tôi để tìm các nghiên cứu lâm sàng phù hợp với các tiêu chí của bệnh nhân của bạn. Dễ dàng tìm kiếm trong hơn 15 cơ sở dữ liệu toàn cầu, bao gồm Clinicaltrials.gov, EU-CTR và nhiều hơn thế nữa, để tìm kiếm thông tin về các nghiên cứu đang tuyển bệnh, đang tiến hành hoặc đã hoàn tất. Các bộ lọc giúp bạn có kết quả sát với yêu cầu bằng cách sử dụng từ khóa, vị trí, tình trạng tuyển bệnh, giới và tuổi.

Trở lại bên trên

Thông tin về nhà cung cấp

Hệ thống ghi nhận về các nghiên cứu lâm sàng quốc tế
ICTRP có mục tiêu cung cấp tiếp cận đến thông tin liên quan các nghiên cứu lâm sàng đang diễn ra hoặc đã hoàn tất. Hệ thống này mang lại một cơ sở dữ liệu bao gồm các bộ dữ liệu ghi nhận các nghiên cứu, được đem đến bởi các nhà cung cấp trên khắp thế giới đáp ứng được các tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng và nội dung.