About-us

About-us

Cách tìm kiếm nhanh hơn, thông minh hơn

Tìm được ngay câu trả lời bạn cần

Có nhiều cách để tìm được chính xác điều mình muốn trong Univadis - một thư viện nội dung y khoa rộng lớn. Bạn có thể duyệt theo phân loại hoặc nhập cụm từ cụ thể rồi từ đó chọn ra những kết quả có liên quan

about univadis
about univadis

Thiết kế tự thích nghi

Được tối ưu hóa cho mọi thiết bị di động

Univadis có thiết kế thông minh với sự đơn giản và tiện dụng thiết yếu, phù hợp với tất cả thiết bị di động và nền web. Vì vậy bạn có thể truy cập từ bất cừ phương tiện nào mà vẫn có thể tiếp cận được cùng một nội dung giá trị, trãi nghiệm hiệu năng mạnh mẽ và tính năng thông minh của Univadis.

Ưu tiên cho công tác khám chữa bệnh

Khả năng truy cập nội dung nhanh tạo ra sự khác biệt

Ngay sau khi bạn tạo tài khoản và nhập chuyên khoa của mình, Univadis sẽ tự tính toán để chọn lọc những nội dung nào có liên quan. Từ đó, bạn chỉ việc quyết định cài ứng dụng nào, nguồn tài nguyên nào sẽ dùng thường xuyên hay mục nào sẽ được lưu lại để chia sẻ.

about univadis